Ludia Forums

Česká aliance pro hráče//Czech Alliance for Players

Zveme Čechy a i Slováky do naší aliance, která se jmenuje “CzechAlianca” sháníme nové členy, na levelu nezáleží, ani na úrovni v aréně, musíte být jen aktivní.
To je vše, SuzieDash

In English:
We invite Czechs and Slovaks to join our alliance, called “CzechAlianca”, we are looking for new members, it does not matter at the level or at the arena level, you have to be only active. That’s all, SuzieDash

Ahoj máš messenger napiš mi na Václav Bezděk fotka s bílými vlasy a vousy

Translated from Czech

Hi, you have a messenger, write me a photo with white hair and beard on Václav Bezděk

Unfortunately, our forums are currently only in English, we have gone ahead and translated your post using Google Translate. Please remember to include an English translation in the future.