Ludia Forums

Looking for Flemish or Dutch speaking members

Aan de mensen die interesse hebben, wij zijn een nieuwe groep begonnen.

Met enkel Vlaamse en Nederlandstalige leden.

Een mix van spelers die minstens de dagelijkse missies halen en de minimum score in de toernooien behalen.

En spelers die meer actief zijn.

Plezier hebben staat steeds centraal.

We beschikken over een discord kanaal, met allerhande informatie die je helpen binnen JWA.

Ook alle communicatie verloopt via dit discord kanaal, en is ook een verplichting om je eerst daarop aan te sluiten om een goedkeuring te krijgen om de groep toe te treden.

Gezien we een samenwerking met allianties gaan aangaan om over 2 tot 3 lvl 20 sanctuaries te beschikken , is dit ook noodzakelijk.

Lijkt het iets voor jou, contacteer me via discord iTurboKen#2488 .

Translated from Dutch

We have started a new group of people who are interested.

With only Flemish and Dutch speaking members.

A mix of players who achieve at least the daily missions and the minimum score in the tournaments.

And players who are more active.

Having fun is always central.

We have a discord channel, with all kinds of information that will help you within JWA.

All communication also takes place via this discord channel, and it is also an obligation to first connect to it in order to get approval to join the group.

Since we will enter into a partnership with alliances to have 2 to 3 lvl 20 sanctuaries, this is also necessary.

If it seems for you, contact me via discord iTurboKen # 2488.

Unfortunately, our forums are currently only in English, we have gone ahead and translated your post using Google Translate. Please remember to include an English translation in the future.