Ludia Forums

Nábor aktívnych hráčov pre klan Cechoslovaci / Recruitment of active players for the Cechoslovac clan

ahojte , potrebujeme novú krv pre náš klan, hráme pre zábavu a relax , Alfu robíme podľa možností . Náš Clan leader je Petra.vás rada zoberie, alebo je tu ešte možnosť sa spojiť z 2 clanom, zatial asi všetko, prajem
všetkým pekný den

Translated from Slovak

Hello, we are looking for new blood for our guild. We play for fun and to relax. We do the Alpha every way we can. Our Clan leader is Petra who would love to have you here. I wish you all a nice day.

Unfortunately, our forums are currently only in English, we have gone ahead and translated your post using Google Translate. Please remember to include an English translation going forward.