Netherlands Alliance is looking for players!

Hello! Netherlands alliance is looking for some fresh new members! We are a Dutch/Flemish orientated alliance and therefore our prime language is Dutch.

Wij zijn een gezellige maar fanatieke alliance met voornamelijk Nederlandse en Belgische leden en hebben nog enkele plaatsen vrij voor spelers die actief dagelijks het spel spelen. We hebben niet al te veel strenge regels of toelatingseisen. Gezelligheid staat voorop, maar wel hand in hand met het behalen van een aantal wekelijkse/maandelijkse doelen.

Wat kunnen wij bieden?

 • Tier 8 of 9 bij de maandelijkse Alliance Championships
 • Rank 7/8 bij de wekelijkse Alliance Missions.
 • Een level 20 shared sanctuary met daarin de meest gewilde dino’s.
 • Veel raidactiviteit met gecoördineerde raids. Dus alle kans om mee te doen.
 • Een uitgebreide eigen discordserver met tips, info, raidstrategieën en bovenal gezelligheid.

Om die eerstgenoemde drie punten soepel te bereiken verwachten we slechts enkele dingen van iedere speler:

 • Minimaal 10 takedowns bij de wekelijkse toernooien.
 • Actief deelnemen aan het bereiken van alliance missions. Als je iedere dag speelt draag je daar al mooi aan bij.
 • Niets plaatsen in gedeelde sanctuaries. Dit wordt allemaal in overleg voor iedereen geregeld.
 • Actief gebruik van discord. Daar wordt namelijk alles onderling overlegd, van raidcoördinatie tot stemmen voor sanctuaries en het doneren van DNA.
 • Maandag = coindag, dan is het volle bak coins cashen via het doneren van drie vaste dino’s waar iedereen absurd veel DNA van heeft.

Lijkt het je gezellig om lid te worden van onze alliance, neem dan even via een privebericht op discord contact met mij op ( @HeinHab#4952 ) . Hopelijk tot snel!

Mod Edit
Translated From Dutch

We are a friendly but fanatical alliance with mainly Dutch and Belgian members and we still have a few places available for players who actively play the game on a daily basis. We don’t have too many strict rules or admission requirements. Conviviality is paramount, but hand in hand with achieving a number of weekly/monthly goals.

What can we offer?

 • Tier 8 or 9 at the monthly Alliance Championships
 • Rank 7/8 in the weekly Alliance Missions.
 • A level 20 shared sanctuary containing the most wanted dinosaurs.
 • Lots of raid activity with coordinated raids. So every chance to participate.
 • An extensive own discord server with tips, info, raid strategies and above all a lot of fun.

To smoothly achieve those first three points, we expect only a few things from every player:

 • Minimum of 10 takedowns in the weekly tournaments.
 • Actively participate in achieving alliance missions. If you play every day, you already contribute nicely to that.
 • Do not place anything in shared sanctuaries. This is all arranged in consultation for everyone.
 • Active use of discord. Everything is discussed there, from raid coordination to voting for sanctions and donating DNA.
 • Monday = coin day, then it is cashing full of coins by donating three permanent dinosaurs of which everyone has an absurd amount of DNA.

If you would like to become a member of our alliance, please contact me via a private message on discord ( @HeinHab#4952 ). Hopefully see you soon!

Unfortunately, our forums are currently only in English; we have translated your post using Google Translate. In the future, please remember to include an English translation.