Ludia Forums

Netherlands is Recruiting

English below:
Aangezien een van onze leden stopt met het spel, komt er een plekje vrij in onze gezellige alliance.

Wat bieden wij?

 • 10/8 alliance missies
 • Tier8 (of tier9) championship rewards
 • Lv20 Sanctuary
 • Hulp bij raids
 • Gezelligheid op Discord

Als nederlandstalige alliance gaat de voorkeur uit naar een nederlandstalig lid.
Verder verwachten wij:

 • Participatie bij elk toernooi
 • Navolging van Sanctuary regels
 • Navolging van coindag
 • Communicatie op Discord
 • Bijdragen aan wekelijkse missies

Contacteer Xyphix#9558 op Discord voor meer info of om lid te kunnen worden.
Blinde aanmeldverzoeken kunnen worden geweigerd, contact via Discord maakt meer kans :wink:

English:
Since one of our long time members is quitting the game, we have 1 spot available in our fun alliance.

What do we offer?

 • 10/8 weekly alliance missions
 • tier 8 (sometimes tier9) championship rewards
 • Lv20 sanctuary
 • Raids
 • Fun on Discord

As we are a Dutch alliance, we prefer dutch speaking members
Furthermore, we expect from you:

 • Participation in weekly tournaments
 • Adherence to our sanctuary rules
 • Adherence to our coinday
 • Communication on Discord
 • Contribution to weekly missions

Contact Xyphix#9558 on Discord for more info or to become our new member.
Blind requests can be rejected, contact through Discord increases your chances :wink:

1 Like

Heb een discord en alliance verzoek gedaan. R3MC0#5930

Translated from Dutch

Made a discord and alliance request. R3MC0#5930

Unfortunately, our forums are currently only in English, we have gone ahead and translated your post using Google Translate. Please remember to include an English translation in the future.