Ludia Forums

New Polish Alliance need members

Hello. A new Polish alliance need some active members, but everywone is welcome. Please to join for better experience or just help us :slight_smile:

Alliance name: Dino Crisis PL

Thanks.

Dzień dobry. Nowy polski sojusz potrzebuje aktywnych członków, ale każdy jest mile widziany. Dołącz do nas,dla lepszych doświadczeń lub po prostu pomóż nam :slight_smile:

Nazwa sojuszu: Dino Crisis PL

Dzięki