Ludia Forums

Vůbec nevím jak a kde hrát turnaje a vše ostatní//I have no idea how and where to play tournaments and everything else

Prosím poraďte mi. Kde a jak můžu začít hrát turnaje a vše ostatní? Anglicky neumím takže s tím mám dost problém

Translated from Czech

Please help me. Where and how can I start playing tournaments and everything else? I don’t speak English so I have quite a problem with that

Unfortunately, our forums are currently only in English, we have gone ahead and translated your post using Google Translate. Please remember to include an English translation in the future.

Hey Tomeckova, the Tournament starts in ~3 days. The tab is in your in-game Battle menu.

Take a look at our Tournament schedule here :smiley: :

i believe that if you got the game after a certain update, you need 2,500 trophies to be able to do tourneys. if you cant find it, you go to pvp, click the tourney tab and fight from friday to monday

Věřím, že pokud jste hru dostali po určité aktualizaci, potřebujete 2500 trofejí, abyste mohli dělat turnaje. pokud jej nemůžete najít, přejděte na pvp, klikněte na kartu turnaje a bojujte od pátku do pondělí

Bez angličtiny se neobejdeš dneska v žádné hře a CZ manuál neexistuje
EN is mandatory for this game

Už jsem to našla. Mockrát děkuji

Translated from Czech

I’ve found it. Thank you very much

Unfortunately, our forums are currently only in English, we have gone ahead and translated your post using Google Translate. Please remember to include an English translation in the future.